Vítáme Vás na stránkách MŠ s křesťanskou výchovou
v Uherském Hradišti.

Posláním této mateřské školy je nabídnout rodičům výchovu dětí v křesťanském duchu. K výchově v naší mateřské škole patří mimo základní křesťanské hodnoty také vedení dětí k samostatnosti, ke společenství, k schopnosti umět se samostatně rozhodnout a radosti z učení.

V atmosféře lásky, bezpečí a důvěry jsou dítěti dány možnosti vypořádat se s sebou a se svým okolím. Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem, doplňující rodinu.

Zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti dítěte. Výchova zahrnuje oblast duchovní, sociální, citovou a tělesnou. Naším cílem je dovést dítě k touze poznávat, učit se, objevovat, zkoumat, soustředit se a vynalézat.

V sociální oblasti se zaměřujeme na rodiny neúplné, rodiny sociálně slabé, rodiny s více dětmi. Metodická oblast spočívá pochopitelně ve hře, která nejlépe odpovídá vývojovému stadiu dítěte. Pracujeme ve skupinách heterogenních, tedy věkově smíšených.

Do mateřské školy dochází po domluvě s paní učitelkami 1x týdně farář římskokatolické církve P. Josef Říha, kazatel Milan Kantor nebo evangelický farář Michla Vogl. Střídají se dle plánovaného rozpisu témat a také podle svých možností. Přesto, že jsou velmi vytíženi, do mateřské školy chodí rádi. Společně s nimi si povídáme o tématech ze života a o Bohu. V utvořeném kruhu zpíváme písničky a hrajeme různé scénky. Spolupráce s duchovními si velmi vážíme, protože jak děti, tak i nás obohacuje o nové poznání k víře.
Duchovní se účastní také některých slavností a svátků v mateřské škole. K těmto svátkům mají připravený program (biblický příběh).

Fotogalerie