Podmínky pro přijetí dětí do MŠ

Do MŠ přijímáme děti na základě řádně vyplněné žádosti o předškolní vzdělávání od zákonných stupců dítěte.

Děti přijímáme do naplněnosti kapacity školy a do povolené vyjímky maximálně 28 dětí na třídu. Třídy jsou heterogenní, věkově smíšené.


Nedílnou součástí je také vyjádření pediatra a jeho doporučení k přijetí dítěte do MŠ (razítko na žádosti). Lékař také potvrdí, zda je dítě řádně očkováno.


Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vždy doručeno zákonným zástupcům dítěte podle platných stanov MŠ.