,,Jsme na jedné lodi“.

Charakteristika programu:

Všestranný elementární rozvoj osobnosti dítěte na základě křesťanské víry. Mapa

Časový rozsah: 3 roky
Věková skupina: 3 – 7 let

Hlavní cíle programu:

1.rozvinutí sociálně emotivního jednání osobnosti na základě rovnoměrného podporování duševních a tělesných schopností.


2.S přihlédnutím k individuálním předpokladům usilujeme o dosažení stejného rozvoje u všech dětí bez výjimky dle individuálních potřeb.


3.Dalším cílem je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu dětí zdravých a jejich přirozené zapojení do všech činností během dne.

Rámcové cíle:

1.Očekávané poznatky
•zprostředkovávání zkušeností s různými materiály
•podporování svobodného rozvoje tvůrčích darů
•poznávání svých možností, mezí jen podle vlastních zkušeností (nabídka činností vychází vždy ze znalosti možností dítěte )
•zprostředkovávání světonázorových a náboženských otázek

( Žádná konfese není zvýhodňována, přesvědčení uvnitř rodiny je respektováno.)


2.Očekávané hodnoty
•snaha orientovat se na prožitky, ne na výkonnost
•vzájemné poznávání, pomáhání si a tolerance jeden druhého
•citlivé rozlišování duchovních a materiálních hodnot

3.Očekávané postoje
•radostná adaptace na soužití dětí v kolektivu MŠ
•utváření základních dětských představ o pravidlech chování
 a společenských normách.