Prográmek MŠ.

Klademe velký důraz na spolupráci rodiny a školy. Pro rodiče dětí, ale i pro veřejnost pořádáme mnoho specifických slavností a svátků během roku. Pro přehlednost uvedu některé z nich :

Hlavní aktivity

 • slavnost Díkůvzdání – poděkování za dary přírody
 • mikulášská a vánoční besídka
 • karneval
 • vynášení Moreny
 • odpoledne pro babičky a dědečky
 • návštěva Domova důchodců
 • pečení velikonočního beránka
 • Poslední večeře Páně – návštěva duchovních v MŠ
 • pletení pomlázek – chlapci s tatínky
 • pečení a zdobení perníků – děvčata s maminkami
 • Den země
 • Den matek
 • Den otevřených dveří – pro rodiče nových dětí a veřejnost
 • výlet
 • škola v přírodě
 • Letní slavnost – rozloučení s předškoláky

Vedlejší aktivity

  • legohrátky
  • návštěva Stacionáře (Kdo je to?)
  • návštěva kina, galerie, ZŠ, divadla
  • exkurze na pracovišti rodičů