Denní režim v mateřské škole – školní rok 2009/2010

 6:30 – 9:15 

Hry a činnosti podle volby dětí, řízená skupinová práce s dětmi, pohybové aktivity, ranní kruh,  hygiena, postupná svačinka

  9:15 –   9:45 Řízená činnost
  9:45 – 11:40 Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 – 12:00 Hygiena, oběd
12:00 – 14:15 Převlékání, odpočinek na lehátku, náhradní činnost
14:15 – 14:45 Hygiena, svačina
14:45 – 16:30 Odpolední hry dětí, zájmové činnosti

Jednotlivé aktivity může dle uvážení pí. učitelka přesunout či spojit.


photophotophoto