Činnost kolektivu MŠ pro zkvalitnění prostředí MŠ

     Zapojujeme se do různých grantů, snažíme se ještě lépe zkulturnit a sladit interiéry tříd a dokoupit vybavení hracích koutů a připravit tak dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj.
      Do budoucna chceme ještě více spolupracovat a otevřít se veřejnosti, nadále se snažit udržet v povědomí veřejnosti identitu MŠ se zaměřením na křesťanskou výchovu.
  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat níže uvedeným sponzorům a rodičům.

Aktuality:

Děkujeme rodičům Pavlicovým za finanční dar 2.000 Kč na nákup vybavení do MŠ. Z těchto prostředkům zakoupíme dětem podsedáky do ranních kruhů. Moc děkujeme.

Děkujeme rodičům Nohalovým za finanční dar 2.500,- Kč na nákup vybavení do mateřské školy. Z těchto prostředků rovněž zakoupíme podsedáky pro děti do ranních kruhů. Moc děkujeme.

Děkujeme rodičům, kteří se zapojili do jarmarku a přispěli tak k celkovému výtěžku z prodeje - 20.000,- Kč. Z těchto peněz zakoupíme didaktické hry, labyrinty a pomůcky na rozvoj smyslového vnímání a grafomotoriky.

Děkujeme rodičům Alfrédka a Bartoloměje Blahy za sponzorský dar 2.000,- kč na pomůcky.

Děkujeme rodičům Jeníky Černušky za sponzorský dar na nákup hraček a didaktických pomůcek ve výši 10.000,- Kč-

Děkujeme rodičům Gábinky Blahové za sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek do MŠ.

Děkujeme rodičům Kryštůfka Bajgara za finanční dar 3.000,- Kč na nákup knih do MŠ.

Děkujeme rodičům za dar - finanční prostředky na hračky, sportovní potřeby ke cvičení a didaktické pomůcky ve výši 22.400,- (SRPŠ), které budou děti předány pod stromečkem jako vánoční nadílka.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do přípravy a organizace dílniček a vánočního jarmarku 2013 a pomáhají nám tak svým nasazením a ochotou rozšířit vybavení v mateřské škole o nové hračky a pomůcky. Věříme, že se vše prodá a my budeme moct zakoupit do mateřské školy nové, netradiční prvky a hry pro děti. Moc děkujeme.

Děkujeme rodičům Barunky Mixové za finanční dar ve výši 1.200,- Kč na zakoupení výtvarného materiálu do mateřské školy - materiál na dílničky na jarmark.

Děkujeme dárci, který nechce být jmenován za nákup hraček ve výši 10.000,- Kč.

Děkujeme rodičům Davídka Vaňka za sponzorský dar ve výši 20.000 Kč, který využijeme na zakoupení hraček na Vánoce.

Děkujeme rodičům Kačenky Vávrové za sponzorský dar na hračky ve výši 5.000,- Kč.

Děkujeme rodičům Janulíkovým za finanční dar ve výši 5.000,- Kč.

Děkujeme rodičům Mrázovým za finanční dar ve výši 3.000,- Kč.

Děkujeme rodičům M.Bobčíkové za finanční dar ve výši 2.000,- Kč.

Děkujeme rodičům Psíkovým za finační dar ve výši 1.000,- Kč.

Děkujeme rodičům G. Blahové za finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Děkujeme panu Bílovi za poskytnutí barev Luxonol na nátěr zahradního zařízení v ceně 1.037,- Kč.

Děkujeme panu Chmelařovi za úhradu faktury za dopravu dětí na výlet na hrad Veveří. Nebyla to malá částka. Moc děkujeme.

Rodičům Marušky Bobčíkové za příspěvek 1.000,- Kč na vybavení MŠ.

Organizátorům vánočního jarmarku a všem rodičům, kteří svým nasazením a finančním přispěním zajistili pro MŠ částku 9.000,- Kč. Výtěžek jarmarku použijeme na rekonstrukci vestavných skříní - boxy na hračky. Děkujeme.

Rodičům z KMŠ (fond SRPŠ) za dar - hračky v hodnotě 16.800,-Kč.

Panu Prajsovi za doplatek bubnu na muzikoterapii.

Panu Vávrovi za doplatek bubnu na muzikoterapii.

Rodičům Psíkovým za výtvarný materiál a dekorační sítě v hodnotě 1.000,- Kč.

 

Rodičům Racinovým, Kryštofovým a Hříbkovým za výtvarný materiál pro děti.

Martinu Holčíkovi za poskytnutí bezplatného hostingu pro uložení těchto webových stránek. www.dat.cz

- Za zajištění internetové konektivity.

Vladimíru Koutnému za bezplatné vyhotovení těchto webových stránek.

Manželům Hrochovým za finanční částku 3.080,- Kč na zakoupení 2ks koloběžek + 2 helmy.

Liboru Vávrovi, Slévárna Staré Město za finanční částku 2.580,- Kč na zakoupení 2ks koloběžek.

Lubomíru Strnadelovi za finanční částku 1.000,- Kč na zakoupení koloběžky.

Manželům Holáskovým za věnování míčů pro děti na sportování v hodnotě 2.500,-

Manželům Holáskovým za finanční dar 15.000,- na nákup hudebních nástrojů.

Manželům Stužkovým za věnování digitálního fotoaparátu a nabíječky.

Manželům Vaňovým za věnování hraček k Vánocům.

Manželům Mrázovým za finanční dar 5000,-.

Liboru Vávrovi a Milušce Sochorové, Slévárna Staré Město za finanční dar 4.000,-

Poděkování všem rodičům (především paní Procházkové a Hořákové za nápad) za přípravu a realizaci jarmarku v MŠ. Děkujeme za aktivní a vstřícný přístup, při kterém se vybrala částka 7.000,-. Děkujeme

Manželům Holáskovým za finanční dar 7.000,- na zakoupení venkovní trampolíny.

Panu Žaludovi za renovaci PC v MŠ.

Děkujeme paní Sochorové za finanční dar 4.000,-Kč, na zakoupení mikrofonu a ozvučení na zahradu MŠ.

Panu Chmelařovi za pokrytí nákladů na dopravu na výlet do Brna (cca 4.500,-Kč).

Rodičům KMŠ za knihy a učební pomůcky v celkové částce 2.400,-Kč.