Zaměření MŠ

      Do mateřské školy přijímáme děti z rodin věřících i bez vyznání. Tuto možnost mají rodiče, kteří souhlasí s výchovou dětí v tomto duchu.

      Snažíme se děti vést k úctě a lásce k bližnímu. Toto však lze pěstovat jen v kolektivu, kde si všichni věří a mohou spoléhat na toho druhého. Dítě se musí cítit bezpečně, musí vědět, že má ve skupině nenahraditelné místo, že na ně čeká někdo, kdo ho vyslechne, kdo mu rozumí. Prostřednictvím „ranních kruhů“ se snažíme vytvořit prostor ke chvilce ztišení.

      Povídáme si s dětmi o problémech, které je trápí nejen ve školce, ale i doma. O starostech, ale i radostech, které prožívají. Je to doba, kdy děti řeknou mnohdy víc informací učitelce, než rodičům doma.

Výchova zahrnuje oblast duchovní, sociální, citovou a tělesnou. Naším cílem je dovést dítě k touze poznávat, učit se, objevovat, zkoumat, soustředit se a vynalézat.

Naše zamyšlení

      Máme pocit, že jsme všichni pořád někde na cestě a neumíme se zastavit.

      Pořád někam spěcháme a mnohdy si ani neuvědomíme, že nám děti odrostly a my jsme si s nimi ani pořádně nestihli popovídat.

Snažíme se vytvářet společenství dětí, rodičů a přátel naší mateřské školy, ve které se vzájemně poznáváme, pomáháme si a tolerujeme jeden druhého.